Sunday, June 24, 2018

Cham Cham Baaje Paijaniya

छम छम बाजे पैंजनिया हो मैया तोरी |

आप भी नाचे संग भैरो को नचाये,
ओढ़ के लाल चुनरिया || हो मैया ||

आम की डारी कोयल बोले,
बन बन कूदे हिरनिया || हो मैया ||

जग को नाचावन बाली नाचे,
पहन कम्मर करधनिया || हो मैया ||

फुलवा लइयो, नदन बन जइयो,
हार बनइयो मालनिया || हो मैया ||

"पदम्" सुमर मैया को निस दिन,
ध्यान धरे सारी दुनिया || हो मैया ||

-: इति :-


Share:

0 comments:

Post a Comment

Contributors